Η επιχείρηση έχει διακόψει τις υπηρεσίες της.
We're out of business.
©1997-2011